אבד תיק כמו שבתמונה עם תעודת זהות ודברים אישיים באיזור של הקהונה ליד הים בתאריך 29/8 בין השעה 01:00 לשעה 02:00